Vad kostar det?

Omsättning
× 4,5% = 0 kr
Antal transaktioner
× 125 kr = 0 kr
Totalkostnad 0 kr

Vi har ett fast pris på varje transaktion som vi utför löpande i din redovisning. Utöver detta tar vi en låg procentsats på din omsättning för att bekosta försäkringar, utveckling och drift.

Prislista:

 • 1000 kr deposition betalas när uppdragstagaravtalet är underskrivet och innan fakturering påbörjas, du får din insats tillbaka när du säger upp ditt avtal.
 • 4,5% avgift beräknas på omsättning.
 • 125 kr transaktionskostnad

Följande räknas som transaktion:

 • Fakturor, kreditnotor och ROT-ansökan
 • Utlandshantering avseende moms
 • Kontantnotor, sammanställning
 • Leverantörsfakturor inkl. rekvisitioner
 • Kvittosammanställning, kontantutbetalning
 • Löneuttag inkl. reseräkningar
 • Förskott

Exempel:

 • Du skickar ett fakturaunderlag
  1 transaktion
 • Du skickar en kk-redovisning (sammanställning av t.ex. 7 kvitton)
  1 transaktion
 • Du skickar en ROT-faktura
  2 transaktioner (faktura + ROT-ansökan)
 • Du skickar månadens kontantnotor (sammanställning och inbetalning av t.ex. 11 kontantnotor)
  1 transaktion
 • Du skickar en faktura till ett företag i Norge
  2 transaktioner (faktura + utlandshantering avseende moms)
 • Vi krediterar en faktura p.g.a. exempelvis fel pris
  1 transaktion
 • Du skickar in en reseräkning
  1 transaktion (slås ihop med löneuppdrag för samma månad)
 • Du skickar in ett löneuppdrag
  1 transaktion (slås ihop med reseräkningar för samma månad)
 • Du begär ett förskott på lön eller reseräkning
  1 transaktion (plus transaktionen för lön och reseräkning)

Har du frågor angående detta, kontakta oss gärna: Kontakta oss